Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü yeni ve geliştirilen araştırma politikalarının yarattığı ivme ile TÜBİTAK tarafından, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralandığı, Bilimsel Teknolojik Araştırma Yetkinliği, Fikri Mülkiyet Havuzu, İşbirliği ve Etkileşim ile Ekonomik ve Toplumsal Katkı olmak üzere dört boyuta göre hazırlanan, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamalarında 2012 yılında 7., 2013 yılında 6., 2014 yılında 9., 2015 yılında 8., 2016 yılında 9., 2017 yılında 8., 2018 yılında 9., 2019 yılında 12., 2020 yılında 10. ve 2021 yılında 9. sırada yer almıştır.