Yürütme Kurulu

Başkan – Prof.Dr. Alper BABA – Rektör Yardımcısı
Mühendislik Fakültesi – Prof.Dr. Orhan GÜNDÜZ – BAP- K Koordinatörü
Mühendislik Fakültesi – Prof.Dr. Mehmet POLAT – TAM Direktörü
Rektörlük – Öğr.Gör.Dr. Sinan YILMAZ – Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi
Mühendislik Fakültesi – Prof.Dr. Cüneyt Fehmi BAZLAMAÇCI – Temsilci
Fen Fakültesi – Doç.Dr. Ümit Hakan YILDIZ – Temsilci
Mimarlık Fakültesi – Doç.Dr. Hülya YÜCEER – Temsilci