THE / QS / U-Multirank

  • THE

Enstitümüz ilk kez 2016 yılında Times Higher Education(THE) 2016-2017 Dünya Üniversite Sıralamasında 600-800 bandında yer almıştır. Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings 2017’ye göre ise İYTE 193. Sıradadır.

İYTE, 2019 yılında “Times Higher Education (THE) Emerging Economies Ranking 2019”  üniversite sıralamasında 251-300 bandında, 2020 yılında 50 yaşından daha küçük Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Sıralamasında 251-300 bandında yer almıştır.

  • QS

Bir yükseköğretim derecelendirme kuruluşu olan QS’in “Gelişmekte Olan Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri (Emerging Europe and Central Asia – EECA) Üniversite Başarı Sıralamasında İYTE 2019 yılında 124, 2020 yılında 133 ve 2021 yılında 150. sırada yer almıştır.

  • U-Multirank

Enstitünün ilk kez 2016 yılında dahil olduğu, dünyanın en büyük küresel üniversite değerlendirme sistemlerinden biri olan U-Multirank 1500 üniversitenin önemli performans verilerini açıklamıştır. U-Multirank, dünya sahnesinde bir dizi farklı alanda cesur yeni rakipler olan “gizli cevher” üniversiteleri ortaya çıkarmaktadır. Bu veriler; öğrenciler, üniversiteler, işletmeler, politika yapıcılar ve hükümetlerin, üniversitelerin dünya çapında nasıl performans gösterdiği konusunu daha iyi anlamalarını ve karşılaştırma yapmalarını sağlamaktadır. Birçok üniversite sıralaması, araştırma atıflarına odaklanır. Ancak, U-Multirank, kullanıcılara kendileri için önemli olanı temel alarak üniversiteleri karşılaştırmalarına izin verdiği için, araştırma, öğretim ve öğrenim, bilgi transferi, uluslararasılaşma ve bölgesel bütünleşme gibi farklı alanlarda diğer güçlü aktörleri de ortaya çıkarmaktadır . İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü özellikle şu konulardaki performansı ile dikkat çekmektedir: 1) Kurum dışı araştırma gelirleri, 2) Spin-offs, 3) Mezunlara ait şirket sayısı, 4) Yabancı dilde master programı sayısı, 5) Uluslararası yazarlarla ortak yayın sayısı, 6) Bölgesel yazarlarla ortak yayın sayısı ve 7) Yayın sayısı.

http://www.umultirank.org/

http://libguides.iyte.edu.tr/u-multirank/3