Araştırmacı Destek Ödülleri

İYTE Rektörlüğü tarafından Ar-Ge amaçlı kullanmak üzere,

1- Enstitümüzde her fakültede en fazla sayıda yayın yapan üç öğretim üyesine,

2- Enstitümüzde en iyi ders tasarlayan ve veren öğretim üyelerimize,

3- TÜBİTAK (1002 hariç) ve uluslararası projelere başvuran öğretim üyelerimize,

4- TÜBİTAK (1002 hariç)  tarafından projeleri kabul edilen öğretim üyelerimize,

5- En az 10 yıldır sürekli olarak verilen saygın ulusal/uluslararası bilim ve sanat ödülü alan öğretim üyelerimize,

6- Uluslararası Projeleri kabul edilen öğretim üyelerimize PROJE KABUL TEŞVİK ÖDÜLÜ olarak, proje kurum katkı payının %20’si (bu ödülü alan öğretim üyelerimiz, Proje Başvuru Teşvik Ödülünü de doğal olarak alacaktır),

Araştırmacı Destek Ödülleri verilmesi uygun görülmüştür.

Ayrıca,

7- Avrupa Birliği Projelerine başvurmak amacıyla ulusal/uluslararası toplantılara katılacak öğretim üyelerinin ulaşım giderlerinin karşılanması desteği bulunmaktadır. Bu destekler, TÜBİTAK’ın Proje Kurum Hissesi mevzuatında belirlenen ilkeler ve esaslar doğrultusunda ve Araştırmalar Direktörlüğümüz kontrolünde harcanabilecektir.